Vormsels uitgesteld tot na zomervakantie

Vormsels uitgesteld tot na zomervakantie

Het uitstel heeft uiteraard te maken met het coronavirus. "Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen", zo klinkt het.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist om alvast de vormsels uit te stellen tot na de zomervakantie. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Quid eerste communies?

Voor de eerste communies is er geen eenvormige beslissing genomen. Daar zullen de mogelijkheden bekeken worden per bisdom. Mogelijk zullen ook die op verschillende plaatsen uitgesteld worden tot na de zomervakantie. Maar op sommige plaatsen heeft men al de gewoonte de eerste communies meer individueel te vieren, en dan zouden die wel kunnen doorgaan zoals gepland. En ook vieringen in kleine groepen zijn een mogelijkheid.

"Elk bisdom zal de plaatselijke pastorale verantwoordelijken informeren over de periode waarin en de wijze waarop deze vieringen kunnen plaatsvinden", klinkt het daarover.