Vorig jaar 70 dieren in beslag genomen in Brussel

Vorig jaar 70 dieren in beslag genomen in Brussel

In het Brussels gewest zijn in 2019 zeventig dieren in beslag genomen. Dat meldt Leefmilieu Brussel zondag. "De Brusselaar wordt steeds gevoeliger voor dierenwelzijn", zegt bevoegd Brussels minister Bernard Clerfayt (Défi). Leefmilieu Brussel kreeg vorig jaar 189 klachten binnen, waarvan er 151 ontvankelijk werden verklaard. Die leidden tot dertig inbeslagnames, waarbij in totaal zeventig dieren werden meegenomen. Het gaat onder meer om dertig honden, zeventien vogels, zes vissen, vijf stieren, een aap, een koe en een suikereekhoorn. "Er zijn verschillende gevallen waarin een dier in beslag kan worden genomen, bijvoorbeeld bij mishandeling, ondervoeding en ziekte", luidt het.

Het aantal klachten bij de dienst dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel is al langer in stijgende lijn. "We moeten voorzichtig zijn. De stijging van het aantal klachten betekent niet automatisch een stijging van het aantal gevallen van dierenmishandeling", benadrukt Clerfayt. "Het wil vooral zeggen dat enerzijds de burgers duidelijk weten tot wie ze zich moeten richten om een klacht in te dienen, en anderzijds dat de Brusselaars steeds gevoeliger worden voor dierenwelzijn."

bron: Belga