Voorstel ACV om sociale bijdragen te heffen op studentenjobs valt niet in goede aarde: «Waanzin»

Voorstel ACV om sociale bijdragen te heffen op studentenjobs valt niet in goede aarde: «Waanzin»
Belga / H. Kaghat

«Een vakbond die ervoor pleit mensen die werken meer te belasten en netto minder te laten over houden. Terwijl we de hoogste lasten op arbeid in Europa hebben! Waanzin», schrijft Lachaert op twitter. In eerste instantie was sprake van belastingen, maar intussen preciseerde het ACV dat het om sociale bijdragen gaat. Maar die nuance verandert voor Lachaert niets aan de zaak.

Bij Vooruit noemt Kamerlid Joris Vandenbroucke het belangrijk de oefening te maken om het systeem van de sociale bijdragen over de verschillende statuten heen eerlijker te maken. «Maar laat ons dan misschien eerst kijken naar de echte uitwassen, zoals de RSZ-kortingen voor profvoetballers», aldus Vandenbroucke.

Studies bekostigen

Ook de topman van ondernemersorganisatie Unizo krijgt het niet warm van de voorstellen van de ACV-voorzitter. «De denkpiste dat de sociale zekerheid veel bijdragen verliest door deze statuten, dat is de kar voor het paard spannen. Het belangrijkste is om extra inkomsten te genereren door de werkzaamheidsgraad op te trekken. Door zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Door te kijken wat voor mensen die momenteel niet actief zijn op de arbeidsmarkt, die langdurig ziek zijn of die uitvallen omdat een job te zwaar geworden is, nog mogelijk is qua werk», aldus Van Assche.

«Voorstellen om bijdragen te gaan heffen op studenten- of flexi-jobs, is negeren waarom die statuten er gekomen zijn», zegt de Unizo-topman. «Die zijn er als compensatie op de hoge lasten op arbeid in dit land. Deze statuten zijn net een ventieltje op de arbeidsmarkt. Als de flexibiliteit nu weggenomen wordt, dan beantwoorden ze niet meer aan de behoefte die er is», aldus Van Assche.

De Unizo-topman benadrukt ook dat studenten een andere hoofdopdracht hebben en de middelen die ze halen uit studentenarbeid vaak nodig hebben om hun studies te bekostigen. «Ik zou dan ook heel voorzichtig zijn om hieraan te sleutelen.»