Voorstanders volledige depenalisering dienen amendementen in

Kamerleden van PS, sp.a, Ecolo-Groen, MR, Open Vld, PVDA en DéFI hebben hun amendementen ingediend waarmee ze de vrijwillige zwangerschapsonderbreking - abortus - volledig uit de Strafwet willen halen. De Kamercommissie Justitie bespreekt die volgende week woensdag. Zoals verwacht beogen de amendementen de verlenging van de termijn waarbinnen abortus mag worden uitgevoerd tot 18 weken na de bevruchting, de inkorting van de bedenktijd tot 48 uur, de schrapping van de strafsancties voor de patiënte en voor de arts die de abortus uitvoert, alsook de integratie van abortus in de wet op de patiëntenrechten.

bron: Belga