"Voorlopig geen bezwaren tegen afname vingerafdrukken bij transmigranten"

"Voorlopig geen bezwaren tegen afname vingerafdrukken bij transmigranten"

Aan transmigranten die hier asiel aanvragen mag volgens het vreemdelingenrecht gevraagd worden om hun vingerafdrukken te geven, maar de situatie is complexer bij mensen die hier geen asiel aanvragen. Toch zijn er momenteel geen principiële bezwaren, stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de Privacycommissie, vandaag in een reactie op het actieplan tegen transmigratie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Mensen die hier asiel aanvragen, kunnen verplicht worden om hun vingerafdrukken te geven. Zo kunnen de autoriteiten nagaan of ze in een andere EU-lidstaat al een asielaanvraag hebben ingediend. "Dat is zo geregeld in het vreemdelingenrecht, dat hiermee tegemoet komt aan de Europese regelgeving", stelt de GBA.

"De situatie is een stuk minder duidelijk bij transmigranten die hier geen asiel aanvragen, zeker wanneer ze niet verdacht worden van een strafbaar feit", klinkt het. "Er moet worden onderzocht of er alternatieven voor handen zijn die de privacy minder schenden. Vingerafdrukken zijn immers gevoelige biometrische data die onder de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, extra beschermd moeten worden."

"Principieel hebben we niet meteen bezwaren, dus we wachten de situatie voorlopig af. We moeten natuurlijk nagaan of het systeem veilig wordt beheerd. Van zodra er klachten of vragen zijn, zullen we die zeker onderzoeken", verklaart voorzitter Willem Debeuckelaere.

Voorlopig bestaat er nog geen specifieke regelgeving voor transmigranten, maar volgens Debeuckelaere zal dat niet lang meer op zich laten wachten.

bron: Belga