"Volgende regering moet radicaal van koers wijzigen"

"Volgende regering moet radicaal van koers wijzigen"

Meer koopkracht en meer sociale zekerheid, een rechtvaardige fiscaliteit, werkbare jobs en een versterking van het sociaal overleg, dat zijn voor het ABVV de vijf prioriteiten waarop de volgende regering moet focussen. De socialistische vakbond stelde vandaag in Brussel haar memorandum voor de verkiezingen voor. "Het is hoog tijd om te breken met oude formules en om radicaal van koers te wijzigen", klonk het. Onder het motto "Samen voor sociale rechtvaardigheid" pleit het ABVV onder andere voor meer koopkracht. Om dat te realiseren is het volgens de vakbond nodig om de loonwet te hervormen en het minimumpensioen te verhogen naar 1.500 euro netto. Een andere voorwaarde is het behoud van de index en baremisering.

De organisatie neemt ook opnieuw de taxshift van de regering-Michel op de korrel. Die liet mensen met een laag inkomen of een uitkering in de kou staan, luidt het. De socialisten pleiten voor een fiscale ommekeer "die de belastinglast verplaatst naar de sterkste schouders". Zo moeten alle inkomens op een globale en progressieve manier worden belast volgens het principe een euro is een euro en moet er in de vennootschapsbelasting werk gemaakt worden van de invoering van een minimumbelasting.

Andere prioriteiten voor het ABVV zijn een uitbreiding van de dekking van de sociale zekerheid, de terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, een versterking van het sociaal overleg en een vrijwaring van de syndicale vrijheden.

Tot slot eist het ABVV aandacht voor kwaliteitsvolle banen in een duurzamere economie. "Een stevig investeringsbeleid gericht op een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie, op sociale investeringen en sterke openbare diensten" is waar de vakbond met de volgende regering naartoe wil.

bron: Belga