Voka waarschuwt voor 'debudgetteringen' en juicht investeringen toe

Voka waarschuwt voor 'debudgetteringen' en juicht investeringen toe

Voka is tevreden dat de Vlaamse regering werk maakt van extra middelen voor mobiliteit en innovatie en de afbouw van belasting op investeringen. De Vlaamse werkgeversorganisatie waarschuwt wel dat niet alle investeringen buiten de begroting gehouden mogen worden. Daarmee verwijst ze naar de Oosterweel en de ziekenhuisinfrastructuur. De Vlaamse werkgevers zijn tevreden met een begroting in evenwicht. Dat de financiering voor ziekenhuisinfrastructuur en de Oosterweel buiten de begroting gehouden worden, kan voor Voka, maar enkel onder strikte voorwaarden. Niet alles kan als investering "gedebudgetteerd" worden, heet dat, want het geld wordt wel degelijk uitgegeven.

"We moeten opletten dat debudgetteringen niet leiden tot onhoudbare schulden in de toekomst", aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Er moet sowieso bespaard worden op de alsmaar stijgende overheidsuitgaven, luidt het.

Voka ziet voorts dat de eigen prioriteiten tegemoetgekomen zijn. Zo gaat de regering 195 miljoen extra investeren in onderzoek en ontwikkeling en bevestigde ze de 125 miljoen euro voor loonkostverlagingen. "De Vlaamse regering bevestigt door de extra investeringen haar ambitie om onze bedrijven te blijven aanmoedigen en ondersteunen om innovatie waar te maken", zegt Maertens.

Voor wegeninfrastructuur voorziet de regering-Bourgeois 100 miljoen euro extra. "Broodnodig", klinkt het, gezien de files en bijhorende economische schade. "Willen we hier iets aan doen, dan moeten we extra investeren in ons wegennet. Een goede infrastructuur zal zorgen voor betere verkeersgeleiding, slimmere mobiliteit en minder files", stelt Maertens. De bedrijven dragen bij via de kilometerheffing, dus is het goed dat er middelen terugvloeien naar mobiliteitsinvesteringen.

bron: Belga