VN-Veiligheidsraad keurt resolutie goed tegen seksueel misbruik door blauwhelmen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaat strenger optreden tegen seksueel misbruik door blauwhelmen. Daarover heeft de V-raad voor het eerst in haar geschiedenis een resolutie goedgekeurd, waarin de landen die blauwhelmen ontplooien worden opgeroepen om seksueel misbruik beter te onderzoeken, strenger te vervolgen en openbaar te maken. Veertien lidstaten stemden voor; enkel Egypte, dat graag aanpassingen in de tekst had gezien, onthield zich.

De Veiligheidsraad steunde het voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon om volledige eenheden blauwhelmen, waar talrijke gevallen van seksueel misbruik werden geregistreerd, terug te sturen naar huis. De tekst roept de landen ook met aandrang op om concrete stappen te nemen om straffeloosheid voor seksueel geweld te vermijden en tegen te gaan. Vredessoldaten werden in het verleden namelijk vaak niet gerechtelijk vervolgd voor misdaden die ze begingen tijdens missies.

De resolutie kwam er enkele dagen nadat Ban een rapport indiende over seksueel geweld door blauwhelmen. Daarin wordt melding gemaakt van 69 gevallen van seksueel misbruik door soldaten of andere medewerkers van VN-missies uit 21 landen in 2015. Het gaat dan onder meer over seksueel geweld, aanzetten tot prostitutie en seks met minderjarigen. De misdrijven vonden plaats tijdens 10 VN-missies; alleen al in de Centraal-Afrikaanse Republiek werden 22 gevallen geregistreerd.

bron: Belga