VN-klimaatfonds krijgt 9 miljoen euro

VN-klimaatfonds krijgt 9 miljoen euro

Met de 9 miljoen euro extra krikt de Vlaamse regering haar bijdrage aan het Green Climate Fund van de VN op van 25 tot 34 miljoen euro. Dat fonds is opgericht om de inspanningen van ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Het helpt de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten en Afrikaanse staten hun uitstoot van broeikasgassen te beperken of te verminderen en zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Klimaatmigratie

Met de extra Vlaamse middelen zal het klimaatfonds volgens minister-president Bourgeois projecten uitwerken rond klimaatmigratie en -adaptatie. «Het fonds besteedt bijzondere aandacht aan de behoeften van samenlevingen die zeer kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering», aldus Bourgeois.

58 miljoen in totaal

De Vlaamse regering beloofde eerder om in totaal 58 miljoen euro vrij te maken voor internationale klimaatfinanciering. Door de verhoging van de bijdrage aan het klimaatfonds kan de Vlaamse regering die belofte nakomen. «Dankzij deze verhoging zal Vlaanderen zijn belofte nakomen om deze regeerperiode in totaal minstens 58 miljoen euro vrij te maken voor alle vormen van internationale klimaatfinanciering», aldus Bourgeois.