Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "Francken moet verantwoordelijkheid opnemen"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "Francken moet verantwoordelijkheid opnemen"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 11.11.11 en Amnesty International zijn erg bezorgd over de getuigenissen van gefolterde Soedanezen die vanuit België teruggestuurd werden. Ze eisen dat de regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen. Zo stellen ze in een gezamenlijke reactie. Francken en de regering "moeten garanderen dat niemand verder wordt vastgehouden noch wordt teruggestuurd naar zijn herkomstland, zonder grondig individueel onderzoek naar het risico op foltering of andere zware mensenrechtenschendingen", zoals voorzien in artikel 3 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens (EVRM).

"Ook is de huidige samenwerking met het Soedanese regime dat massaal mensenrechten schendt onaanvaardbaar en ronduit gevaarlijk", benadrukken de organisaties.

bron: Belga