Vluchtelingen goed voor helft van bevolkingsgroei in 2016 en 2017

De migratiecrisis zal dit en volgend jaar leiden tot de erkenning van respectievelijk 50.000 en 40.000 vluchtelingen. In totaal komen er in dezelfde periode 90.000 (in 2016) en 80.000 (in 2017) Belgen bij. Dat bleek uit de voorstelling van de demografische vooruitzichten door het Federaal Planbureau. "Die bevolkingsgroei is aanzienlijk, maar toch niet uitzonderlijk", meldt het Planbureau. "Tussen 2007 en 2011 werden ook al gelijkaardige groeiniveaus waargenomen." Om die impact van de vluchtelingencrisis te voorspellen deden de onderzoekers van het Planbureau onder meer een beroep op de cijfers van de Europese Commissie en de erkenningscijfers van de laatste vier maanden van 2015. Op basis daarvan komen ze dus tot ruim 70.000 extra erkende vluchtelingen voor dit en volgend jaar, bovenop de normale toestroom. Het gaat dan enkel om asielzoekers wier aanvraag ook goedgekeurd wordt. Op basis van de recente cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) rekent het Planbureau erop dat tijdens de crisis 75 procent van de asielzoekers erkend wordt.

Omdat die erkenningsprocedure ruim zes maanden duurt, heeft de toestroom ook in 2017 nog een effect op het aantal erkende vluchtelingen, hoewel voor dat jaar al een geleidelijke vermindering van het aantal asielzoekers verwacht wordt. In 2018 zou hun aantal terugkeren naar het niveau van voor de crisis. Ook hiervoor beroept het Planbureau zich op de cijfers van de Commissie, maar ook op de politieke beslissingen die de EU aan het nemen is. "Al is het natuurlijk wel zo dat dit moeilijk te voorspellen is, vanwege het onvoorspelbare karakter van talrijke factoren", geeft onderzoeker Marie Vandresse toe.

Op langere termijn, de periode 2020-2060, verwacht het Planbureau een gemiddelde groei van de bevolking met 40.000 inwoners per jaar. In de periode 1991-2014 groeide de bevolking nog met 50.000 mensen per jaar. Dat betekent tegen 2060 een bevolking van ruim 13 miljoen mensen, een groei met 16 procent in vergelijking met 2015. Die groei is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 32 procent. In Vlaanderen en Wallonië gaat de bevolking er respectievelijk met 14 en 16 procent op vooruit.

bron: Belga