Vlamingen laten sigaret vaker links liggen

Vlamingen laten sigaret vaker links liggen

Het percentage dagelijkse rokers is sinds 2008 gedaald: in 2001 rookte nog 20% van de personen van 15 jaar en ouder dagelijks; in 2018 ging het om 12%. Het percentage occasionele rokers is sinds 2001 minder of meer stabiel gebleven.

Walen roken meer dan Vlamingen

Nog altijd roken meer mannen dan vrouwen. Dat genderverschil komt terug bij zowel dagelijkse rokers als bij occasionele rokers. Het percentage rokers was in 2018 tussen 25 en 54 jaar min of meer gelijk. Op latere leeftijd neemt het percentage rokers af. Enkel hoger opgeleiden rookten in 2018 minder dan de andere groepen. In het Waals gewest waren er in 2018 meer dagelijkse rokers dan in de andere gewesten.

In 2014, het jaar met de recentste vergelijkbare cijfers, lag het percentage personen (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks rookte in België net onder het gemiddelde percentage van de 28 lidstaten van de Europese Unie (18%). Zweden kende het laagste percentage, Bulgarije het hoogste.