Vlaming leeft steeds langer

Vlaming leeft steeds langer

In 2004 had een man in Vlaanderen bij zijn geboorte een levensverwachting van 77,2 jaar. In 2014 is dat gestegen tot 79,8 jaar. Voor de vrouwen was de levensverwachting bij de geboorte 82,5 jaar in 2004 en tien jaar later is dat 84,3 jaar. Vrouwen leven dus nog steeds langer dan mannen, maar het verschil wordt wel kleiner.

"De cijfers geven aan dat onze preventie en gezondheidszorg op het goede spoor zitten", klopt Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) zich op de borst. "We blijven investeren in ons vaccinatieprogramma, onze bevolkingsonderzoeken en de promotie van een gezonde levensstijl, en zeker ook in suïcidepreventie."

Het aantal sterfgevallen is de voorbije jaren stabiel gebleven. Zo stierven er in 2014 in totaal 58.301 Vlamingen, wat niet veel verschilt met andere jaren. Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken, maar het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd wordt echter steeds kleiner. "Dit zijn doodsoorzaken waar we op kunnen ingrijpen", zegt Vandeurzen. "Preventief inspelen op de levensstijl, zoals roken ontmoedigen en rookstopbegeleiding, zullen eind dit jaar op de agenda van onze gezondheidsconferentie staan. Borstkanker blijven we vroegtijdig opsporen met het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot 69 jaar."

Het aantal zelfdodingen blijft hoog. Zo overleden 1.066 mensen in Vlaanderen door suïcide. Bij de vrouwen was er een stijging in de cijfers, maar bij de mannen een daling waardoor de cijfers globaal ook dalen. "De daling bij mannen is zeker positief, omdat we dit al het derde jaar op rij zien in economisch niet zo gunstige tijden. Vermoedelijk heeft het Vlaams Actieplan hiertoe een preventieve bijdrage geleverd", besluit professor Gwendolyn Portzky van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie.