Vlaming fietst meer en verder

Vlaming fietst meer en verder

Dat Vlaanderen een fietsgekke regio is, bewijzen duizenden fans elke zondag luidkeels vanuit hun zetel. Maar we maken ook zelf steeds meer meters op onze tweewielers. Als we ons stalen ros bestijgen, dan leggen we gemiddeld 5,75 kilometer af en we laten de autosleutels steeds vaker links liggen.

Stadsmens beweegt op twee wielen

Elk jaar neemt het fietsverkeer in Vlaanderen met 2 à 6% toe. Het merendeel van de fietsverplaatsingen gebeurt van, naar of binnen een stedelijke of gemeentelijke kern. "Deze resultaten pleiten voor een fietsvriendelijk beleid in stads- en dorpskernen", zegt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen. Gemeenten kunnen daar volgens hem op inspelen door zone 30's aan te leggen, fiets- en schoolstraten in te richten, en aangepaste circulatie- en parkeermaatregelen te nemen.

Snelheidsduivels

Bovendien blijkt dat fietssnelwegen de Vlaming verder doen fietsen. Fietsers die zo'n route gebruiken, rijden een gemiddeld traject van 11,8 kilometer. Ook ligt de gemiddelde snelheid er hoger: 24 in plaats van 21 kilometer per uur. "Het geeft wel aan dat het fietsbeleid meer rekening zal moeten houden met snelheidsverschillen tussen fietsers", aldus Fietsberaad Vlaanderen.

"Vlaanderen is al fietsland in het weekend en kan het ook worden tijdens de werkweek", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) tevreden, die herhaalt dat het investeringsbudget voor de fiets daarom met een kwart wordt verhoogd. "We willen de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De focus ligt op tachtig nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van belangrijke missing links."