Vlaanderen wil elk jaar 2.500 Waalse werkzoekenden extra

Vlaanderen wil elk jaar 2.500 Waalse werkzoekenden extra

Vlaanderen wil elk jaar 2.500 Waalse werkzoekenden extra naar onze bedrijven halen, nu er in sommige regio's sprake is van een quasi volledige tewerkstelling. Ministers Philippe Muyters en Pierre-Yves Jeholet tekenden een overeenkomst, onder meer voor de nodige taalopleidingen. In Vlaanderen daalt de werkloosheid al dertig maanden op rij en onze regio telde vorig jaar een recordaantal vacatures. Ook in Wallonië daalt de werkloosheid, maar minder snel. In 2017 telde het landsdeel nog gemiddeld 219.321 werkzoekenden. "Waarom dus niet beter samenwerken met Wallonië, op een moment dat er in sommige Vlaamse streken, zoals zuidwest-Vlaanderen, een bijna volledige tewerkstelling heerst en werkgevers zeer moeilijk personeel vinden", vraagt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

De Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling, Forem, gaat op zoek naar profielen waar Vlaanderen een tekort aan heeft. Ook nu al worden op die manier jaarlijks 1.500 Franstaligen aan een job geholpen in Vlaanderen, maar dat streefdoel wordt opgetrokken tot 2.500.

Muyters wil dat de kennis van het Nederlands niet langer als een voorwaarde, maar als een competentie wordt gezien. Als de Franstaligen bereid zijn om Nederlands te leren op de werkvloer, bij een Vlaams bedrijf, staat de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, VDAB, in voor de kosten. De Waalse werkzoekenden zullen worden gesensibiliseerd over de mogelijkheden, maar ook de Vlaamse bedrijven, die hier zelf hun voordeel mee kunnen doen.

"Dit wil niet zeggen dat we in Wallonië geen knelpuntberoepen kennen", benadrukt Waals minister Pierre-Yves Jeholet. "Maar de situatie in Vlaanderen is toch bijzonder, daar moeten we op inspelen. Sommige werkzoekenden wonen op slechts enkele kilometers van de taalgrens."

bron: Belga