Vlaanderen rondt kaap van 10.000 woningen bij sociale verhuurkantoren

Vlaanderen rondt kaap van 10.000 woningen bij sociale verhuurkantoren

Vlaanderen telt sinds kort 10.000 woningen die via een sociaal verhuurkantoor (SVK) worden verhuurd. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kwam die mijlpaal vandaag vieren in een huurwoning in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ze beloofde te zullen blijven investeren in SVK's en onderstreepte het belang van een recente hervorming die eigenaars van een sociale huurwoning laat genieten van een verlaagd tarief voor registratierechten. Sociale verhuurkantoren zijn niet te verwarren met sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze hebben zelf geen eigen huizen in eigendom, maar sluiten contracten af met verhuurders. "Dat is een belangrijke extra pijler naast de reguliere sociale woningen om voor betaalbaar wonen te zorgen", zegt minister Homans. "We zitten nu aan 10.000 woningen, een kwart ervan in de provincie Antwerpen, en hopen er nog veel meer te realiseren. Daarom blijven we er 10 miljoen euro per jaar in investeren. Voor SVK-woningen geldt een ander regime dan voor gewone sociale woningen, maar toch een sociale prijs."

De sociale verhuurkantoren benadrukken dat ze in de eerste plaats een maatschappelijke opdracht hebben, maar ook in het belang van de verhuurders werken. "Zij zijn dankzij dit systeem zeker van hun huurgeld en ze worden door ons ondersteund waar nodig", zegt Daan Janssen, coördinator van het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen. "Maar ze kunnen ook rekenen op fiscale voordelen en premies van Vlaanderen en lokale overheden om de woningen te renoveren en te onderhouden." Het huurinkomen via een sociaal verhuurkantoor ligt lager dan de prijs op de privémarkt, maar door de extra voordelen zouden eigenaars toch op een "volwaardige huurprijs" uitkomen.

bron: Belga