"Vlaanderen ontwikkelde methodieken die mensen moeten aanzetten om gezonder te eten"

Vlaanderen heeft meerdere methodieken ontwikkeld die mensen moeten aanzetten om gezonder te eten, meer te bewegen en minder sedentair te zijn. Het preventieve gezondheidsbeleid inzake levensstijl situeert zich op die drie op elkaar inwerkende domeinen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen. "Gezondheidseffecten van acties op bevolkingsschaal zijn pas vertraagd merkbaar", zegt Vandeurzen. "Nu al is meetbaar dat, vergeleken met omringende regio's de toename van overgewicht in Vlaanderen trager verloopt."

In de meest recente Gezondheidsenquête van 2013 bedraagt het percentage jongeren met overgewicht in het Vlaams Gewest 16 procent. "Dat percentage ligt iets hoger bij jongens (18 pct) dan bij meisjes (15 pct), maar dit verschil is niet significant. De kindertijd is een kritische periode om obesitas te ontwikkelen, maar is dus ook een geschikt moment om het te voorkomen of in te grijpen, omdat eet- en bewegingspatronen zich tijdens deze periode ontwikkelen", benadrukt Vandeurzen.

Gezien de belangrijke maatschappelijke impact wordt de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging (2009-2015) geëvalueerd. "Die blijft deel uitmaken van het preventief gezondheidsbeleid. Het voortraject voor een nieuwe of hernieuwde gezondheidsdoelstelling voeding en beweging wordt in de aanloop naar de gezondheidsconferentie van december 2016 meegenomen."

Wat de specifieke benadering van bepaalde doelgroepen betreft, verwijst de Vlaamse minister naar het project Bewegen op Verwijzing, dat de komende jaren in Vlaanderen breed wordt uitgerold. "Daarbij benadrukken we wel dat dergelijke acties opgezet worden volgens het principe van het 'proportioneel universalisme'. Dat betekent dat het beleid gericht is op alle burgers, maar dat er met een verschillende intensiteit ingezet wordt op bepaalde doelgroepen", aldus Vandeurzen.

bron: Belga