Vlaanderen maakt komaf met onverdoofd slachten

Vlaanderen maakt komaf met onverdoofd slachten

Vanaf 2019 komt er verdoving via elektronarcose voor schapen. Voor kalveren en runderen is er sprake van post cut stunning, dat is het verdoven van het dier onmiddellijk na de halssnede. Daarmee geeft de Vlaamse meerderheid gevolg aan de aanbevelingen van bemiddelaar Piet Vanthemsche, die gisteren in het parlement zijn rapport heeft voorgesteld.

Moslims

De Moslimexecutieve, het representatief orgaan van de moslims in België, reageert afwijzend op het politiek akkoord. De executieve is wel «bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn, en die zoveel mogelijk het dierenleed beperken».

Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA is wel optimistisch. Hij zegt ontroerd te zijn door het akkoord. «Ik kan het bijna niet geloven», klinkt het.

Bemiddelaar

Er leeft al langer discussie over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak daarvoor is de voorbije jaren gegroeid, maar de voorstellen botsten vorig jaar op een kritisch advies van de Raad van State. Daarin zei de Raad van State dat een totaalverbod op onverdoofd slachten een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid en drong het rechtscollege aan op een bemiddeling met de verschillende betrokken geloofsgemeenschappen.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) duidde toen meteen Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond) aan als bemiddelaar om op zoek te gaan naar een mogelijk compromis. Vanthemsche heeft zijn rapport nu klaar en lichtte zijn aanbevelingen toe in het Vlaams Parlement.

De N-VA-minister spreekt zelf van een «historisch akkoord». «Je moet voorzichtig zijn met die termen, maar wat hier voorligt is wellicht historisch», klinkt het. Hij nodigt de oppositiepartijen uit om zich aan te sluiten bij het akkoord.