Vlaanderen klaar met huiswerk voor nationaal energie- en klimaatplan

Vlaanderen klaar met huiswerk voor nationaal energie- en klimaatplan

Vlaanderen heeft haar energie- en klimaatplan klaar. Een waslijst aan ingrepen moet ervoor zorgen dat Vlaanderen een pak energie-efficiënter wordt en meer hernieuwbare energie gebruikt en dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 daalt met 35 procent. Tegen eind dit jaar verwacht Europa van elke lidstaat een afgewerkt energie- en klimaatplan die de vertaling moet zijn van de Europese doelstellingen. Zo vraagt Europa tegen 2030 32 procent hernieuwbare energie, een energiebesparing van 32,5 procent en een broeikasgasreductie van 35 procent.

Vlaanderen heeft nu haar huiswerk klaar. Zo komt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op de proppen met een volgens hem "haalbaar en betaalbaar" energieplan. De eerste focus ligt op energiebesparing. Daarom komt er in 2021 een verbod op de verkoop van nieuwe stookolieketels en zullen nieuwe kavels vanaf dan ook niet meer aangesloten worden op het aardagasnet. Verwarmen met warmtepompen of een aansluiting op het warmtenet wordt de norm. Voor een warmtepompboiler komt er daarvoor een premie van 400 euro die uitdooft tegen 2024.

Verder zullen naast woningen ook andere gebouwen een gebouwenpas krijgen en zal de industrie tegen 2030 10 procent energie-efficiënter moeten werken dan in 2020.

Op het vlak van hernieuwbare energie wordt gemikt op 12 à 13 procent hernieuwbare energie tegen 2030. Er wordt minder ingezet op biomassa en duidelijk meer om groene warmte, zon en wind. Zo moeten er op tien jaar tijd 12,6 miljoen zonnepanelen bijkomen of omgerekend twee extra panelen per Vlaming. Vanaf 2021 moeten er jaarlijks ook 10.000 zonneboilers en 8.650 nieuwe warmtepompen bijkomen. De groei in het aantal windmolens zal wat lager liggen dan nu. Zo moeten er op tien jaar tijd 200 windmolens bijkomen.

Op het vlak van broeikasgasuitstoot wordt volgens minister Joke Schauvliege gemikt op een reductie van 35 procent tegen 2030. Daarbij is het de bedoeling dat alle sectoren, gaande van de industrie tot transport en de landbouwsector, hun duit in het zakje doen.

Zo is er onder meer afgesproken dat er een slimme kilometerheffing komt voor personenwagens. Die maatregel, waarbij men betaalt volgens het tijdstip en de plaats waar men rijdt, moet zorgen voor een vermindering van het aantal gereden kilometers met 15 procent.

Verder zullen alle sociale woningen tegen 2050 moeten gerenoveerd worden tot een gemiddeld EPC van 100. En voor de verwerkende industrie is het de bedoeling de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40 procent via energiebeleidsovereenkomsten.

bron: Belga