Vlaanderen investeert één miljoen euro in centra voor dagverzorging

Vlaanderen investeert één miljoen euro in centra voor dagverzorging

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) maakt één miljoen euro vrij voor de centra voor dagverzorging. De investering kadert in het mantelzorgplan dat de minister onlangs lanceerde. De centra voor dagverzorging spelen een ondersteunende rol in de thuiszorg. De centra bieden opvang en verzorging overdag, waar een persoon met een zorgvraag één of meerdere dagen of uren per week kan opgevangen worden.

"Dit aanbod geeft mantelzorgers de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode ontlast te worden van hun soms voltijdse bijstand die ze verlenen aan een zorgbehoevende persoon. Daarom maken we ruim 1 miljoen euro vrij voor de financiering van zorg en ondersteuning in centra voor dagverzorging. Met dit bedrag wordt voorzien in een betere personele omkadering en dit voor 70 verblijfseenheden", zo licht Vandeurzen toe in een mededeling.

Begin dit jaar waren al 243 centra voor dagverzorging erkend, tegen slechts 112 in 2011. Dat betekent dus dat het aantal verblijfseenheden op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld is. De minister streeft naar minstens één dagverzorgingscentrum in iedere gemeente.

bron: Belga