Vlaanderen blokkeert ambitieuze energiedoelen

Vlaanderen blokkeert ambitieuze energiedoelen

Europa wil de doelstellingen voor hernieuwbare energie aanscherpen. Maar steenkoollanden Polen en Tsjechië liggen dwars... net als België. Dat schrijft De Standaard vandaag. Europa moet tegen 2030 27 procent van zijn energie halen uit hernieuw­bare bronnen, zoals wind, zon, geothermie of biomassa. Omdat de huidige, niet-bindende, doelstellingen onvoldoende zijn om de klimaatbeloftes van Parijs te halen, willen het Europees Parlement en de Europese Commissie dat aandeel hernieuwbare energie in 2030 opkrikken tot respectievelijk 35 en 30 procent. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten.

De onderhandelingen in de Europese Raad zijn nog bezig, maar de verwachte scheidingslijn tekent zich al af. Landen als Frankrijk, Nederland, Zweden en Spanje zijn gewonnen voor ambitieuzere doelstellingen, terwijl traditioneel klimaatsceptische landen als Polen, Tsjechië en Hongarije dwarsliggen. Die zijn vaak nog sterk afhankelijk van vervuilende steenkool voor hun stroom. Alleen: deze keer kunnen ze ook rekenen op de steun van... België. Ons land wil geen ambitieuzere doelstellingen voor hernieuwbare energie onderschrijven omdat de Vlaamse regering op de rem staat, blijkt uit het verslag van een coördinatievergadering tussen de gewesten dat de sp.a in handen kreeg.

"Het is makkelijk om van alles te beloven als je het achteraf niet kunt waarmaken", zegt Andries Gryffroy, Vlaams parlementslid en energiespecialist van de N-VA. "Wij willen eerst een impactstudie over de haalbaarheid. De Europese Commissie heeft die voor Europa gemaakt, terwijl ze ons land alleen mondeling heeft gezegd "dat de impact beperkt zal zijn". Beleid moet gebouwd zijn op bewijs. Ook in Parijs hebben we makkelijk beslist dat we de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius moeten houden. En nu stellen we vast dat we die doelstelling niet halen."

Ook Geert Bourgeois (N-VA) wil eerst een impactstudie zien voor hij zich verder engageert. Dat zei de minister-president aan sp.a-parlementslid Bruno Tobback. Ambitieuzere doelstellingen mogen de Vlamingen ook niet in de portefeuille treffen. "Niets is gratis, ook hernieuwbare energie niet."

bron: Belga