Vlaamse Volksbeweging roept senatoren op geen grondwetswijziging goed te keuren

Vlaamse Volksbeweging roept senatoren op geen grondwetswijziging goed te keuren

"Vlaamse senatoren, maak geen staatshervorming mogelijk." Het zou een noodkreet kunnen zijn van een ultra-Belgische organisatie, maar de oproep komt daarentegen van de Vlaamse Volksbeweging. Die Vlaams-nationalistische beweging vreest immers dat een nieuwe communautaire ronde zou kunnen uitmonden in bevoegdheden die terug van Vlaanderen naar het federale niveau worden overgeheveld. Net voor de paasvakantie keurde de plenaire Kamer een lijst goed met ruim 40 artikels uit de grondwet die voor herziening vatbaar werden verklaard. Dat betekent dat ze tijdens de komende legislatuur kunnen worden gewijzigd, al is daar een tweederdemeerderheid voor nodig. Maar voor het zover komt, moeten ook de Senaat en nadien de regering zich over een lijst uitspreken. Enkel de artikels die op de drie lijsten staan, kunnen finaal worden herzien.

Volgende week buigt de Senaat zich over de lijst. A priori is de Vlaamse Volksbeweging enkel vragende partij voor een Vlaamse grondwet die in het Vlaams parlement gestalte krijgt. Maar "met toenemende ongerustheid" ziet de organisatie hoe "de dreiging reëel wordt" dat bevoegdheden van het Vlaams gewest worden afgebouwd om terug federale bevoegdheid te worden. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de discussie over de wijziging van artikel 7bis om op die manier een bijzondere klimaatwet grondwettelijk te verankeren.

Volgens de beweging opent de lijst die de Kamer goedkeurde, de "doos van Pandora". "Indien deze lijst wordt goedgekeurd, staat deze doos wijd open. Niet richting meer Vlaanderen, wel richting meer België." Daarom roept ze de Vlaamse senatoren op, geen enkel artikel voor herziening vatbaar te verklaren. "Eerder dan een slechte grondwetswijziging, liever geen grondwetswijziging", besluit de Vlaamse Volksbeweging.

De oproep staat in schril contrast met het standpunt van N-VA. De Vlaams-nationalisten stemmen principieel voor de openstelling van elk artikel.

bron: Belga