Vlaamse universiteiten geven tot einde academiejaar enkel nog digitaal les

Vlaamse universiteiten geven tot einde academiejaar enkel nog digitaal les

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten zaten vrijdagochtend samen om de beslissing te nemen over de toekomst van de lessen in deze onzekere tijden. Samen besloten ze om proactief te reageren op de coronacrisis die de studenten en professoren ook hard treft.

"Aanpassing zal groot zijn"

«We zouden om de paar weken kunnen communiceren en bepaalde dingen verlengen, maar we zijn nu allemaal zo hard digitaal aan het gaan en in plaats van onzekerheid te hebben, leek het ons beter om meteen te beslissen om de lessen tot op het einde van het semester digitaal te laten doorgaan», vertelt Caroline Pauwels, rector van de VUB. In de komende dagen en weken zal er meer informatie bekendgemaakt worden over de verdere uitwerking, nadat alle faculteiten en diensten goed op elkaar afgestemd zijn. De regel is niet van toepassing voor onderzoek en telewerk. Toch zal de aanpassing groot zijn voor zowel studenten als professoren en daarom wordt geprobeerd om vast te houden aan verschillende principes.

Radicale omschakeling

«We zijn het allemaal eens dat dit heel uitzonderlijk is en ook dat we alles op alles gaan zetten om studieverlenging te vermijden. We maken een hele grote digitale switch en we gaan bijzondere aandacht schenken aan studenten in een eerste bachelor. Voor hen is dat een radicale omschakeling», vertelt rector Pauwels. De organisatie van de examens wordt nog verder bekeken en de huidige academische kalender zal maximaal behouden worden. Er wordt ook sterk gefocust op het vinden van alternatieven op afstand voor practica, de masterproef en de stage. De universiteiten garanderen ook dat er een vakantieperiode zal zijn voor studenten en docenten.