Vlaamse regering zit vandaag samen over bijkomende maatregelen

Vlaamse regering zit vandaag samen over bijkomende maatregelen

Tot gisterenmiddag hield Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de boot voor extra Vlaamse coronamaatregelen nog af. Hij waarschuwde voor een "opbod" aan maatregelen en wilde niet weten van "overdreven maatregelen".

Ongunstige cijfers

Maar de druk op de Vlaamse regering neemt duidelijk toe. Wallonië en Brussel namen al strengere maatregelen en verschillende virologen hebben bij de Vlaamse regering aangedrongen op extra maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

De kern van de Vlaamse regering heeft gisterenochtend al vergaderd over de aanpak van de coronapandemie. "De cijfers blijven ongunstig evolueren en de voorbije uren hebben de virologen bijkomende adviezen geformuleerd. Ook de gouverneurs signaleren dat er lokaal bijkomende problemen opduiken", viel te horen bij Jambon.

Extra ministerraad

Vandaag zal de regering overleg plegen met de virologen, de provinciegouverneurs en verantwoordelijken uit het economisch leven en om 18 uur volgt er dan een extra ministerraad waarop de regering zich zal buigen over eventuele bijkomende maatregelen. "We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken", aldus Jambon.

 "Eendracht maakt macht"

Premier Alexander De Croo «verwelkomt» het feit dat de Vlaamse regering een extra ministerraad organiseert om zich te buigen over mogelijke bijkomende maatregelen. "We mogen ons als land niet laten verdelen in de strijd tegen het virus. We zullen het maar verslaan als we allemaal samen doen wat nodig is", zei De Croo.

"Het virus in Wallonië verschilt niet van dat in Vlaanderen. Het treft heel ons land. Ook in Vlaanderen staan de huisartsen en de ziekenhuizen onder zware druk", aldus de premier. Volgens de eerste minister moeten de regio's bovenop de federale maatregelen elk "op hun bevoegdheidsdomeinen afdoende maatregelen nemen". "Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk inperken", klinkt het.