Vlaamse regering legt details rond einde woonbonus definitief vast

Vlaamse regering legt details rond einde woonbonus definitief vast

De nieuwe Vlaamse regering besloot het systeem van de woonbonus stop te zetten. In ruil worden de registratierechten op de aankoop van een woning verlaagd van 7 naar 6%. Voor het toekennen van de woonbonus wordt gekeken naar de datum van het verlijden van de akte, wat enkele maanden na de koop kan vallen. Voor de registratierechten wordt gekeken naar de datum van het compromis. Zo dreigen sommige kopers tussen twee stoelen te vallen en op geen van beide voordelen te kunnen rekenen.

Deadline ligt vast op 31 december

Diependaele heeft nu een oplossing uitgewerkt waarbij de datum van de authentieke leningsakte bepalend blijft voor de toekenning van de woonbonus. Wie de akte ten laatste op 31 december tekent bij de notaris, kan nog genieten van de woonbonus. Voor de registratierechten wordt nu ook de datum van de akte aanvaard.

Er wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voorzien voor verkoopsovereenkomsten die dateren van voor 1 januari, maar waarvan de akte pas na die datum verleden kan worden. Kopers en verkopers moeten dus niet zelf een regeling treffen. Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Chargement
Tous