Vlaamse regering keurt regelluwe zones voor energie goed

Vlaamse regering keurt regelluwe zones voor energie goed

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) de regelluwe zones op het vlak van energie principieel goedgekeurd. Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers kunnen experimenteren zonder dat ze gehinderd worden door de algemene wetgeving. In een regelluwe zone krijgen onderzoekers tijdelijk de toestemming om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen. Concrete voorbeelden zijn het Thor Park in Genk en het project Buurzame stroom in Gent.

De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar de erkenning van een project als regelluw moet gemotiveerd worden. De Vlaamse regering zal project per project beoordelen. De voorwaarden zijn strikt: het project moet concreet en innovatief zijn. Het moet ook duidelijk omlijnd zijn in ruimte en tijd. Het moet een maatschappelijk belang hebben en mag geen onevenredige last opleggen aan derden. Ten slotte moeten de resultaten elders gereproduceerd kunnen worden.

De erkenning als regelluwe zone geldt voor maximaal tien jaar, en kan nog één keer met maximaal vijf jaar worden verlengd. Op geregelde tijdstippen en na afloop moeten de onderzoekers uitvoerig rapporteren.

Na deze eerste principiële goedkeuring moet het besluit van de Vlaamse regering nog voor advies naar de Raad van State.

bron: Belga