Vlaamse regering geeft begrotingstabellen vrij

Vlaamse regering geeft begrotingstabellen vrij

Dat de Jambon-regering voor 1,65 miljard extra investeringen plant was al bekend. Nu wordt ook duidelijk dat de Vlaamse regering voor ruim 2,2 miljard euro besparingen wil doorvoeren. Het verschil tussen beide cijfers komt omdat er nog een gat in de begroting moest weggewerkt worden.

De grootste hap, meer dan 660 miljoen euro in 2024, moet uit de eigen werking komen. Een generieke knip in de subsidies moet 179 miljoen euro opleveren en de besparing op het eigen overheidspersoneel moet in 2024 bijna 75 miljoen euro opleveren.

Kinderbijslag

Er moet ook voor 625 miljoen euro besparingen uit fiscale hervormingen komen. Dat gaat dan vooral om de uitdovende woonbonus (in 2024 gaat het om een bedrag van bijna 328 miljoen euro. De compenserende verlaging van de registratierechten van 7 naar 6% kost dan weer 140 miljoen euro. Daarnaast moet er 100 miljoen euro worden bespaard in het secundair onderwijs. De niet-indexering in de kinderbijslag moet in 2024 107 miljoen euro opleveren, onder meer door het bedrag vanaf het derde kind vijf jaar lang niet te indexeren.

Bijdragen werkgevers

Ook de vrijstelling van de werkgeversbijdragen wordt opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Die hervorming moet (samen met de verstrenging van de toegang tot loopbaancheques) 226 miljoen euro opleveren in 2024. Andere punctuele ingrepen zijn de verhoging van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens (63 miljoen euro), besparingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (41,6 miljoen euro), een knip in de subsidies bij Economie (73 miljoen euro) en besparingen bij de pedagogische begeleidingsdiensten en CLB's (11 miljoen euro).

Gestraft

«Wie werkt, spaart en onderneemt, wordt door deze N-VA-regering niet beloond, maar gestraft», reageert Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens op de begrotingstabellen van de regering-Jambon. Hij laakt dat ondertussen «het gratisbeleid voor immigranten» grotendeels overeind blijft. Volgens sp.a-fractieleider Conner Rousseau bevestigen de cijfers «wat we vreesden: er wordt bespaard op kinderen, de wachtlijsten in de zorg zullen alleen maar langer worden en een huis kopen wordt duurder.» «Het staat er nu zwart op wit. Nu weten we waarom de regering de cijfers de voorbije dagen heeft achtergehouden», aldus Rousseau.