Vlaamse overheid wil meer ambtenaren op de fiets

Eén op de vijf ambtenaren bij de Vlaamse overheid legt de weg van en naar het werk geheel of gedeeltelijk af met de fiets. Om dat aantal op te trekken, neemt de Vlaamse overheid de komende jaren maatregelen, zegt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA), die hierover informatie opvroeg bij Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans. Uit de cijfers die Maertens opvroeg, blijkt dat 64% van de Vlaamse ambtenaren vorig jaar een duurzaam vervoermiddel gebruikte voor zijn verplaatsingen van en naar het werk. Bijna de helft gebruikte hiervoor de trein, een kwart nam de bus of tram van De Lijn. Eén vijfde van de ambtenaren fietst ook tijdens dat traject.

Maertens noemt de cijfers "hoopgevend". "Maar de ambitie kan en moet groter, zeker wat de fiets betreft. De Vlaamse overheid moet met kwaliteitsvolle voorzieningen in haar administratieve centra nog een pak meer ambtenaren op de fiets krijgen", zegt Maertens. "Vandaag beschikt slechts één vierde van de kantoorgebouwen over overdekte fietsenstallingen. Dat is te weinig".

Minister Homans formuleerde richtlijnen voor betere fietsvoorzieningen. Het nieuwe Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Brussel dat in de loop van 2017 in gebruik wordt genomen, wordt het eerste kantoorgebouw waar die richtlijnen volledig worden toegepast. Er zal ruimte zijn voor 200 fietsen, een fietsherstelzuil en laadpunten voor elektrische fietsen.

De minister wil ook de bestaande gebouwen stelselmatig aanpakken. Het Ellips-gebouw in Brussel komt het eerst aan de beurt, gevolgd door de VAC's in Antwerpen en Hasselt.

bron: Belga