Vlaamse overheid wil eigen vacatures leesbaarder maken voor kansengroepen

Vlaamse overheid wil eigen vacatures leesbaarder maken voor kansengroepen

De Vlaamse overheid wil haar vacatures leesbaarder maken voor kansengroepen en wil ook de instroom van kansengroepen verhogen. Dat zijn maar enkele van de geplande maatregelen in het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018 dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. In 2016 legde de Vlaamse regering de bakens vast voor het Vlaamse gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Tegen 2020 mikt de Vlaamse overheid op 10 procent personeelsleden met een migratieachtergrond, 3 procent personeelsleden met een handicap of chronische ziekte en 40 procent vrouwen in zowel het top- als het middenkader.

De cijfers van 2016 geven de overheid een rapport met goede en minder goede punten. Zo staat de teller voor personeelsleden van buitenlandse herkomst op 8,8 procent en voor vrouwen in een middenkaderfunctie op 34,9 procent. Daar lijken de streefcijfers voor 2020 dus haalbaar. Minder rooskleurig is de daling in het percentage vrouwen in topfuncties (dat zakte in 2016 van 25,6 naar 22,7 procent) en het feit dat het aantal personeelsleden met een handicap al jaren blijft hangen op 1,3 procent.

De Vlaamse regering heeft nu het licht op groen gezet voor het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018. Dat plan bevat 10 prioriteiten voor 2018. Die prioriteiten gaan van meer structurele ondersteuning van personen met een handicap tot extra aandacht voor gender (o.a. het "transvriendelijker maken van de organisatie").

Om de drempels voor nieuwe werknemers te verlagen wil de overheid ook sleutelen aan de taal in haar vacatures. Die taal moet toegankelijker. "Een goede dienstverlening bieden aan mensen die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn, is soms moeilijk. De anderstalige klanten kunnen moeite hebben met complexe zinnen, met bepaalde uitdrukkingen, of ze vinden de juiste contactgegevens niet gemakkelijk terug", zo staat te lezen in het plan.

Daarnaast wil de overheid ook de instroom van kansengroepen op zich verhogen. Daarbij ligt de focus op "arbeidsmarktcommunicatie, het uitbouwen van contacten met toeleiders die met doelgroepen werken en bemiddeling tussen de entiteiten en de potentiële kandidaten".

In haar advies is de Commissie Diversiteit van de sociale partners bij de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) overwegend positief over het plan. De commissie blijft wel bij haar eerdere kritiek op de definitie die de overheid gebruikt voor personen met een migratieachtergrond. Daarnaast noemt de commissie het streefcijfer van 3 procent personeelsleden met een handicap "weinig ambitieus". De dienst Diversiteitsbeleid van de overheid antwoordt daarop dat het huidige streefcijfer al een "aanzienlijke uitdaging" wordt om te halen.

bron: Belga