Vlaamse meerderheidspartijen willen privégeld inzamelen voor sociale innovatie

Binnenkort kan de overheid obligaties uitgeven die privaat geld inzamelen voor vernieuwende sociale projecten. Daarover hebben de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld een akkoord bereikt. De drie partijen zijn het eens over een decreet dat het mogelijk maakt om zogenaamde sociale-impactobligaties uit te geven. Via die obligaties kunnen overheden privaat geld ophalen om te investeren in vernieuwende sociale projecten waarvoor momenteel vaak de centen ontbreken. "Dat kan bijvoorbeeld door een nieuwe aanpak uit te proberen om recidive bij jeugddelinquenten te verminderen, of om kansengroepen aan een job te helpen", licht parlementslid Lorin Parys (N-VA) toe.

Het gaat om resultaatgebonden obligaties. "Enkel wanneer een innovatief project een vooraf afgesproken en meetbare doelstelling haalt, betaalt de overheid de maatschappelijke investeerders terug met een beperkte rente", stipt Peter Van Rompuy (CD&V) aan. Zo weet de overheid ook meteen wat werkt en niet werkt op het vlak van sociale innovatie. Mislukt het project, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. "Voor de maatschappelijke investeerder zit de winst in het feit dat hij of zij investeert in maatschappelijk relevante projecten en daarbij een beperkt rendement kan halen", meent Rik Daems (Open Vld).

Sociale-impactobligaties bestaan al in het buitenland, maar zijn ook daar nog relatief nieuw. Wereldwijd zijn er vandaag een veertigtal uitgegeven.

bron: Belga