Vlaamse meerderheid zit niet op één lijn over energiepact

Vlaamse meerderheid zit niet op één lijn over energiepact

De bespreking door het Vlaams parlement van het energiepact heeft een breuklijn in de meerderheid blootgelegd. Nog voor de verschillende regeringen zich over de tekst hebben kunnen uitspreken heeft N-VA, de grootste partij in de federale en Vlaamse regering, de tekst al afgeschoten, met name omwille van het behoud van de kernuitstap in 2025.

Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) herhaalde dat het akkoord voor zijn partij "onvoldoende onderbouwd" is. "De tekst biedt geen zekerheid op het vlak betaalbaarheid, duurzaamheid en bevoorrading", benadrukte Gryffroy.

Oude brol met scheurtjes

Verschillende partijen namen die houding van N-VA op de korrel. Voor CD&V is de voorliggende tekst wél "een goede basis om tot een onderbouwde energievisie te komen". "Je moet niet alleen spreken over verandering, je moet ook zelf verandering waarmaken", aldus CD&V'er Robrecht Bothuyne.

Open Vld-parlementslid Willem-Frederik Schiltz ging nog een stap verder en verweet Gryffroy "parlementaire profileringsdrang". Schiltz wees er ook op dat N-VA op haar website nog spreekt van een "gefaseerde kernuitstap tegen 2065". "Gaan we die oude brol met scheurtjes nog tot 2065 verlengen of gaan we er nieuwe bijbouwen? Is het dat wat u voorstelt?", stelt Schiltz.