Vlaamse kinderen zijn gelukkig

Vlaamse kinderen zijn gelukkig

De onderzoekers bevroegen 5.091 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit 69 Vlaams-Brabantse scholen, over hun welbevinden in en buiten de school.

"We leven in een land met een hoge levensstandaard, dat voor kinderen veel ontplooiingsmogelijkheden biedt", legt sociaal psycholoog Patrick Luyten (KU Leuven) uit. "Dat zie je aan het aantal kinderen dat zichzelf als 'heel gelukkig' omschrijft."

Opvallend: het onderzoek stelt nauwelijks verbanden vast tussen geluksgevoel en familiale factoren, zoals de thuistaal of gescheiden ouders. "Dat druist in tegen onze intuïtie, en het stelt ons een beetje gerust", zegt socioloog Guido Van Hal (UAntwerpen). "Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor een scheiding, dus het is positief dat zij daar ook niet al te zeer onder lijden."

Zo'n 427 kinderen gaven zichzelf echter slechts een vijf of minder op tien. Volgens Luyten is dat voor een deel genetisch te verklaren en deels door sociale factoren. Vaak gepeste kinderen zijn, vanzelfsprekend, minder gelukkig, maar ook faalangst speelt een grote rol.