Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt miljoenen mis, minister Gatz wijst naar N-VA

Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt miljoenen mis, minister Gatz wijst naar N-VA

Het Brusseldecreet dat de samenwerking tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) moest versterken komt er niet. Dat schrijft Bruzz en bevestigt Vlaams minister van Brussel Sven Gatz aan Belga. Het Brusseldecreet zou zorgen voor een jaarlijks groeipercentage van 3,5 procent op de 50 miljoen euro die de VGC krijgt, maar die loopt het nu mis. Gatz wijst met de vinger naar N-VA. Het bedrag van 50 miljoen euro wordt voor de helft uitgegeven als een dotatie, die historisch teruggaat. De andere helft zou er komen via sectordecreten of subsidies. Een belangrijk nieuw element van het Brusseldecreet is evenwel het jaarlijkse groeipercentage van 3,5 procent op dat totaalbedrag.

Alle afspraken, voorwaarden en doelstellingen van de steun van 50 miljoen euro aan de VGC waren klaar, maar een advies van de Raad van State beslist er anders over. "De Raad van State oordeelde dat er voorwaarden mogen opgelegd worden aan subsidies, maar niet aan een dotatie. Die is onvoorwaardelijk", legt minister Gatz uit.

Na dat advies werd op de ministerraad voorgesteld om enkel op de ene helft, de 25 miljoen subsidies, voorwaarden op te leggen en niet op de dotatie. "De N-VA zag dat niet zo en vroeg om binnen die 50 miljoen het aandeel van de dotatie te verkleinen en de andere middelen over te hevelen naar de sectordecreten. Daar knelde het schoentje."

bron: Belga