Vlaamse formatie - "Voorstellen startnota bemoeilijken integratie van nieuwkomers"

Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties maakt de N-VA de integratie en de participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving moeilijker. Dat stelt het Minderhedenforum in een reactie op de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever. De organisatie wijst in een mededeling onder andere naar de financiële bijdrage voor inburgeringstrajecten, het opdrijven van sancties en boetes en het kunnen aantonen van een voldoende sterke en duurzame band met de gemeente of streek voor het verkrijgen van een sociale woning. "Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de meest kwetsbare mensen met een migratieachtergrond raken en die net een averechts effect zullen hebben op hun integratie", meent directeur Landry Mawungu.

Het Minderhedenforum vindt dat er te hard gefocust wordt op de "Vlaamse identiteit". "De nota vertrekt vanuit een sterke assimilatiedrang van mensen van buitenlandse herkomst naar de Vlaamse identiteit, hoewel deze voor de meeste Vlamingen meervoudig is en verschilt van persoon tot persoon", klinkt het. Mensen van buitenlandse herkomst zouden volgens de organisatie ook afgeschilderd worden als mensen die "de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen".

Ten slotte hamert de organisatie erop dat elk kind het recht heeft om de nodige onderwijsondersteuning te krijgen die hen brengt tot excellentie en dat een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs en publieke functies discriminerend is. "Een inclusieve samenleving voor iedereen sluit niet uit, maar omarmt haar burgers, los van levensbeschouwing en herkomst", aldus Mawungu nog.

bron: Belga