Vlaamse automobilist stond vorig jaar meer stil

Vlaamse automobilist stond vorig jaar meer stil

De mensen die elke dag met de wagen naar het werk gaan, zullen het al wel gemerkt hebben, maar cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum bewijzen het nu ook: 2016 was het jaar van de stilstand, letterlijk dan. De filezwaarte, die onder andere de duurtijd van de files meet, steeg fors in vergelijking met 2015 en nam de laatste vijf jaar met 40% toe. Elke werkdag stond er gemiddeld 141 kilometer file, terwijl dat een jaar eerder nog 136 kilometer was. De opstoppingen zijn dus langer en hardnekkiger geworden en lossen minder snel op.

Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum ligt de schuld deels bij de toename van verkeer op het Vlaamse snelwegennet, dat eigenlijk al verzadigd was en de voorbije decennia niet echt meegegroeid is met de toenemende verkeersdruk. Bovendien zijn er structurele files bijgekomen op plaatsen waar dat vroeger nooit het geval was.

Wanneer ook nog weersomstandigheden voor hinder en ongevallen zorgen, worden de files meteen een pak zwaarder. De zwaarste ochtendspits, die van 16 november, was te wijten aan fel regenweer. De drukste avondspits was die van 4 mei, toen de start van een zonnig Hemelvaartweekend samenviel met heel wat ongevallen. Opvallend is dat het fileleed in en rond Brussel stabiel bleef, maar in Antwerpen stevig toenam.