Vlaamse ambtenaren mogen niet meer vliegen voor korte dienstreizen

Vlaamse ambtenaren mogen niet meer vliegen voor korte dienstreizen

Vanaf 1 oktober zal het personeel van de Vlaamse overheid niet langer het vliegtuig mogen nemen voor een buitenlandse dienstreis van minder dan 500 kilometer of minder dan zes uur reizen over land. De Vlaamse overheid volgt daarmee het voorbeeld van het Vlaams Parlement om buitenlandse dienstreizen te verduurzamen. De ingreep is maar één van de vele aanpassingen aan het Vlaams Personeelsstatuut dat vandaag is goedgekeurd door de Vlaamse regering. De aanpassing aan het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) is lang voorbereid en bediscussieerd. De Vlaamse regering heeft de aanpassingen, die voor het overgrote deel ingaan op 1 oktober, vrijdag goedgekeurd.

Er zijn ook maatregelen die op een ander moment ingaan, zoals de hervorming van de fietsvergoeding. Die hervorming moet een einde maken aan de onduidelijke cumulatieregels. Nu vrezen ambtenaren dat ze hun recht op een abonnement op het openbaar vervoer verliezen wanneer ze met de fiets komen werken. Vanaf 1 januari 2020 hanteert de overheid daarom volgende regel: wie minder dan 80 procent van de tijd naar het werk fietst, blijft recht hebben op een abonnement voor het openbaar vervoer. De trouwe fietsers, die minstens 80 procent van de tijd naar het werk fietst, kan zijn fietsvergoeding niet cumuleren met een abonnement openbaar vervoer.

Wat het abonnement openbaar vervoer betreft, dat wordt voortaan automatisch stopgezet na drie maanden ononderbroken afwezigheid.

Naar het voorbeeld van het Vlaams Parlement gaat de overheid ook de buitenlandse dienstreizen verduurzamen. Personeelsleden van de Vlaamse overheid zullen niet meer mogen vliegen voor bestemmingen die minder dan 500 kilometer ver of minder dan zes uur reizen over het land verwijderd zijn. Met het vliegtuig naar Parijs, Amsterdam of Londen gaan, zal dus niet langer kunnen. "Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht", luidt het.

Daarnaast zullen ambtenaren voortaan recht hebben op een forfaitaire vergoeding als ze hun elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig thuis opladen. Ook de voorwaarden voor de terugbetaling van de kosten voor de installatie en het onderhoud van een thuislaadpunt worden uitgebreid.

Topambtenaren die verlof nemen om op een kabinet te gaan werken, zullen voortaan ook niet langer automatisch kunnen terugkeren naar hun vroegere betrekking.

Nog andere maatregelen zijn: de borstvoedingspauzes worden genderneutraal gemaakt in het kader van de transgenderwetgeving, de jeugdzorgtoelage wordt uitgebreid, er is een overgangsmaatregel voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit, enz...

bron: Belga