Vlaams regeerakkoord - "Groei gemeentefonds maakt lokaal beleid mogelijk "

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord de blijvende jaarlijkse groei van het gemeentefonds bevestigt, een tussenkomst in de lokale pensioenfactuur bevat en fusies tussen gemeenten op basis van vrijwilligheid behoudt. Het zijn belangrijke hefbomen voor lokaal beleid en speerpunten waar de ledenvereniging ook hard voor heeft geijverd. Dat stelt de VVSG in een eerste reactie op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Krachtige lokale besturen vereisen een voldoende financiering om beleid te kunnen voeren en lokaal het verschil te maken. Dat het akkoord op uitdrukkelijke vraag van de VVSG voorziet in een blijvende jaarlijkse groei van het gemeentefonds met 3,5 procent is een goede zaak. "Het gemeentefonds levert een kwart van de inkomsten van de steden en gemeenten, broodnodig om in lokale dienstverlening te voorzien en nieuwe uitdagingen op te vangen", luidt het maandagavond in een persmededeling van de VVSG.

Daarom wil de VVSG nog verder gaan. "De 3,5 pct groei slaat nu niet op het hele gemeentefonds", zegt Wim Dries, algemeen voorzitter van de VVSG. "De fondsen die er de voorbije jaren aan zijn toegevoegd, bijvoorbeeld voor kinderarmoede, stijgen helemaal niet. Het blijft een eis om het gehele gemeentefonds jaarlijks te verhogen, alle gemeenten hebben hier baat bij."

Dat de Vlaamse overheid zal tussenkomen in de pensioenfactuur van de lokale pensioenen is voor de VVSG een belangrijke erkenning voor het pensioenprobleem. "We verwelkomen iedere inspanning op dit vlak", stelt Dries. Hij nuanceert ook: "De totale pensioenfactuur voor de lokale besturen bestaat vandaag voor 74 pct uit een steeds stijgende basisbijdrage, de rest is responsabiliseringsbijdrage. Iets meer dan twee op vijf gemeenten betaalt nu een responsabiliseringsbijdrage en zou de nieuwe Vlaamse subsidie krijgen, al stijgt dat aantal tot twee op drie tegen 2024."

De Vlaamse regering voert geen verplichte fusies tussen gemeenten in en zet de bestaande vrijwilligheid voort. "Dat is een goede zaak. Het was ook onze uitdrukkelijke vraag. Fusies zijn voor ons nooit een fetisj geweest. Er is nood aan meer regionale samenwerking, en die moet van onderuit groeien", aldus Dries.

De VVSG zal de komende dagen de tijd nemen om het volledige akkoord te analyseren en de impact op de lokale besturen in zijn geheel na te gaan.

bron: Belga