Vlaams Parlement vraagt meer aandacht en middelen voor hoogbegaafde leerlingen

De (volgende) Vlaamse regering moet meer aandacht en middelen besteden aan hoogbegaafde leerlingen. Dat staat in een voorstel van resolutie dat woensdag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, worden in het onderwijs al veel inspanningen gedaan. Maar gebeuren die inspanningen ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn? Volgens initiatiefneemster Kathleen Krekels glippen nog te veel van die hoogdbegaafde kinderen en jongeren tussen de mazen van het net en gaat er zo talent verloren.

Daarom vraagt zij samen met Jan Durnez (CD&V) en Franc Bogovic (Open Vld) meer aandacht en middelen voor een betere detectie en begeleiding van hoogdbegaafde leerlingen. Zo moet de kennis over hoogdbegaafdheid in opleidingen voor leerkrachten omhoog en moet er een platform voor kennisdeling komen.

Volgens de indieners is het huidige onderwijssysteem "te weinig flexibel om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen". "We willen daarom bekijken of we nieuwe kaders kunnen vastleggen om onderwijs zo te organiseren dat het ten goede komt aan de ontwikkeling van de hoogbegaafde jongere, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met curricula en centrale examencommissie zodat deze leerlingen dag in, dag uit krijgen waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs", besluit Krekels.

bron: Belga