Vlaams Parlement keurt woonzorgdecreet goed

Vlaams Parlement keurt woonzorgdecreet goed

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het nieuwe woonzorgdecreet goedgekeurd. Dat decreet moet volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de levenskwaliteit van ouderen in woonzorgcentra en in de thuiszorg versterken. Het decreet voorziet onder meer in een erkenningsplicht voor initiatiefnemers. Daarnaast wil het decreet ook de muren tussen de woonzorgcentra en hun omgeving slopen. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. Vlaanderen vergrijst en verzilvert in sneltempo. Zo stijgt het aantal 80-plussers tussen 2017 en 2030 van 387.000 naar 494.000. Om die impact op te vangen en meteen ook in te spelen op de toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg, moet Vlaanderen nadenken over de toekomst van haar woonzorg.

De vragen liggen op tafel: Hoeveel aanbod moet er bijkomen? Hoe garanderen we de kwaliteit van de zorg? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Wat met de groeiende diversiteit? Enzovoort. Het bestaande woonzorgdecreet, dat de erkenning ven subsidiëring van woonzorgvoorzieningen en mantelzorgorganisaties regelt, was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe.

Het nieuwe decreet voert onder meer een erkenningsplicht in voor initiatiefnemers in de sector. "Door de verplichte erkenning krijgen de gebruikers, maar ook de investeerders de garantie dat een erkend initiatief beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitseisen op vlak van zorg, veiligheid en infrastructuur", legt minister Vandeurzen uit. Initiatiefnemers worden ook onderworpen aan prijscontrole en toezicht door Zorginspectie.

Het is ook de bedoeling dat woonzorgvoorzieningen voortaan een code van goed bestuur opstellen. Gebruikers zullen die code kunnen inkijken en dus zelf inschatten hoe de zorg wordt aangepakt. Woonzorgvoorzieningen zullen ook extra aandacht moeten hebben voor preventie en vroegdetectie. Eventuele gezondheids- of welzijnsproblemen kunnen zo sneller opgespoord worden om erger te voorkomen.

Woonzorgvoorzieningen krijgen ook de de vraag "buurtgericht" te werken. Nu zijn voorzieningen nog te vaak een afgesloten eiland in hun omgeving. Er moet meer interactie komen tussen de voorziening en de buurt.

bron: Belga