Vlaams Parlement keurt taxidecreet goed

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het taxidecreet, dat het Vlaamse taxilandschap hertekent, goedgekeurd. Dat had voor het krokusreces al moeten gebeuren, maar toen werd per ongeluk een amendement van de oppositie goedgekeurd. Bij de geplande stemming op 27 februari liep het mis. Een amendement van oppositiepartijen sp.a en Groen voor de invoering van minimumtarieven werd tegen de verwachtingen in unaniem goedgekeurd. De meerderheidspartijen zagen hun vergissing te laat in, waardoor men de tweede lezing moest aanvragen en het decreet niet verder gestemd kon worden. Afgelopen week werd de tekst opnieuw geagendeerd, maar toen vroeg de oppositie een tweede lezing.

Het nieuwe decreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen.

bron: Belga