Vlaams Parlement keurt kaderdecreet buitenschoolse kinderopvang goed

Het voorstel van decreet om de buitenschoolse kinderopvang vanaf 2021 op een nieuwe leest te schoeien, is woensdag goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor, oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich. Er zijn al langer plannen om de buitenschoolse opvang in Vlaanderen te hervormen. In de plannen van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld krijgen de lokale besturen een regierol. Zij moeten onder meer zorgen voor een afstemming van de opvang op school en de buitenschoolse activiteiten (bv. teken- of muziekles).

Van de gemeenten wordt ook de nodige creativiteit gevraagd. Een gemeente zou bijvoorbeeld vervoer kunnen inleggen tussen de opvang en andere activiteiten of verenigingen zouden ook naar de opvang en scholen zelf kunnen trekken voor sport- of muziekles. Op termijn zouden de lokale besturen hier via het Gemeentefonds financiering voor krijgen. Voor de bestaande IBO's, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar.

Het voorstel botste hier en daar op kritiek. Zo bestempelde de Vlaamse Jeugdraad het als "een luchtkasteel, een lege doos en een vergiftigd geschenk". En in een recente brief betreurt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) dat het onderwijs niet gehoord is.

Ook oppositiepartijen Groen en sp.a hebben kritiek. Zij vinden vooral dat er te veel onduidelijkheid bestaat over de kwaliteitseisen en over budgetten die de gemeenten zullen krijgen.

Het decreet treedt begin 2021 in werking.

bron: Belga