Vlaams minister Ben Weyts blijft investeren in Brussels onderwijs

Vlaams minister Ben Weyts blijft investeren in Brussels onderwijs

Op zijn schoolronde doorheen het Vlaams onderwijs streek bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vandaag neer in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Het gebrek aan capaciteit blijft een van de grootste uitdagingen voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en daar wil de Vlaamse regering op blijven inzetten. "Tegen 2020 zal er nog eens 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in extra schoolplaatsen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs", vertelt minister Weyts. "Maar daarnaast is er nog een totaalbudget van een half miljard euro voor heel Vlaanderen voor investeringen in infrastructuur en dus extra capaciteit. Vanzelfsprekend maakt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel daar ook voor een deel aanspraak op."

De Vlaamse minister van onderwijs woonde in het 1ste leerjaar een les wiskunde bij en leerde er samen met de leerlingen over de priemgetallen. De minister zag een gedisciplineerde en Nederlandssprekende klas.

"Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een sterke reputatie en torent uit boven de concurrentie van de Franse gemeenschap. De discipline en de focus op het Nederlands zijn essentiële aloude basiskenmerken die nog goed zitten. Binnen de schoolmuren moet de focus op het Nederlands liggen, want dat is de toegang tot alle andere kennis", stelt Weyts.

De directrice van het Sint-Jans Berchmanscollege kaartte ook nog een ander probleem aan bij de minister. "Ze vertelde me, en ik kan het bijna niet geloven, dat hier bijvoorbeeld een tekort is aan leraren Frans. We zullen dus ook bekijken of het mogelijk is om een gemakkelijker overgang te voorzien van leerkrachten van de Franse gemeenschap naar het Nederlandstalig onderwijs", verklaart Weyts.

bron: Belga