Vlaams Instituut Gezond Leven wil Vlamingen snel aanzetten tot meer bewegen

Vlaams Instituut Gezond Leven wil Vlamingen snel aanzetten tot meer bewegen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lanceert nieuwe aanbevelingen om burgers aan te zetten tot meer bewegen. Daarbij wordt onder meer onder de aandacht gebracht dat élke beweging telt. Ook wordt er gefocust op mensen met een ziekte of beperking.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft nu al een expertengroep aangesteld om die aanbeveling zo snel mogelijk om te zetten naar de Vlaamse context. Het is de bedoeling om tegen begin volgend jaar concrete aanbevelingen klaar te hebben voor zowel burgers als professionals.

Gelijke kansen

Het instituut zal daarbij ook enkele eigen accenten leggen, onder meer door aandacht te besteden aan gelijke kansen bij kinderen. "Studies tonen aan dat sommige kinderen moeten opgroeien in armoede, in kleine appartementen en zonder toegang tot speelruimte en beweegaanbod", zegt Ragnar Van Acker van Gezond Leven. "De nieuwe Vlaamse aanbevelingen moeten de boodschap aan overheden en professionals geven dat de ondersteuning van kinderen en hun ouders des te intensiever moet zijn, naarmate ze kwetsbaarder zijn en meer drempels voor beweging ervaren."

Minder bewegen door corona

De nieuwe aanbevelingen van de WHO komen er volgens de experts op een kritiek moment voor onze gezondheid. "Vóór de coronacrisis bewogen slechts zes op de tien Vlamingen voldoende voor een goede gezondheid. In de meest recente COVID-19-gezondheidsenquête van oktober gaf een op de drie personen van 18 jaar en ouder aan dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op hun lichaamsbeweging. Bij jongvolwassenen is dat zelfs 44%", zegt professor Greet Cardon van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGent).

Het instituut wijst er ook op dat regelmatig bewegen mensen niet enkel fysiek, maar ook mentaal versterkt.