Vlaams Belang zet omstreden Carrera Neefs uit de partij

Vlaams Belang zet omstreden Carrera Neefs uit de partij

Neefs "heeft de partij, onbewust weliswaar, veel schade berokkend", zegt Van Grieken. "Initieel wou ze zelfs haar Facebookbericht niet verwijderen. Wij hebben haar nadien gevraagd om het partijcharter te tekenen. Dat wou ze ook niet. Het partijbestuur is daarom van oordeel dat haar lidmaatschap stopgezet wordt. Loyaliteit moet van twee kanten komen".

Het partijcharter is een document dat alle mandatarissen moeten ondertekenen. Neefs, een gemeenteraadslid in Wuustwezel, had dat nog niet gedaan omdat ze op een N-VA-lijst was verkozen. In het charter staat dat mandatarissen handelen volgens de partijlijn, ook op sociale media. "Wie dat in deze omstandigheden niet ondertekent, zet zichzelf buiten de partij", aldus de voorzitter.

Op vraag van familie

Van Grieken beklemtoont dat Neefs geen neonazi is. "Ik geloof haar als ze zegt dat dat géén politiek statement was. Zij heeft op vraag van nabestaanden een krans neergelegd. Dat mag ook van mij: een individu mag rouwen om iemand. Maar ze heeft dat politiek gezien uitermate onhandig aangepakt, om niet te zeggen stom. Dat was niet voor herhaling vatbaar".