Vlaams Belang voert actie voor sterker Vlaams karakter

Vlaams Belang voert actie voor sterker Vlaams karakter

Vlaams Belang voerde vandaag op het Gordelfestival in Dilbeek actie voor een sterker Vlaams karakter van het evenement. "Het Vlaamse aspect is de voorbije jaren in rook opgegaan", zei Vlaams parlementslid Klaas Slootmans. Onder het motto "Verdedig onze kleuren" voerde Vlaams Belang actie aan cultuurcentrum Westrand. Federaal parlementslid Dries Van Langenhove en zijn Vlaamse collega Klaas Slootmans deelden samen met militanten wimpels uit aan passerende fietsers en wandelaars. "Wij willen het oorspronkelijke Vlaamse karakter van deze manifestatie nieuw leven inblazen", zei Slootmans. "Ook N-VA heeft dat de jongste jaren verloren doen gaan."

Vlaams Belang presenteerde nieuwe cijfers van Kind en Gezin over de Vlaamse Rand. "Daaruit blijkt dat het aantal Nederlandstaligen naar een nieuwe bodemkoers is gezakt. Meer dan twee op drie jonge gezinnen in de negentien randgemeenten is anderstalig. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van gezinnen die geen van beide landstalen spreken", stelde Slootmans.

"In amper twee van de negentien randgemeenten vormt het aantal kinderen dat wordt geboren in een Nederlandstalig gezin nog een meerderheid. Het gaat om Meise en Merchtem. De overige zeventien gemeenten kampen met een anderstalig overwicht. In de faciliteitengemeenten is meer dan negentig procent van de jonge moeders anderstalig."

In het kader van de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering pleit Vlaams Belang voor een uitbreiding van het werkingsgebied van vzw De Rand naar heel het arrondissement Halle-Vilvoorde.

bron: Belga