Vlaams Belang: "Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is wat hij verzweeg"

Vlaams Belang: "Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is wat hij verzweeg"

Oppositiepartij Vlaams Belang is niet onder de indruk van de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. Fractieleider Chris Janssens merkt op dat Bourgeois "met geen woord repte" over het institutionele debat, "zweeg" over de aanslagen in ons land en "verkapte belastingverhogingen" verzweeg. Volgens Janssens slaagde Bourgeois "er opnieuw in met geen woord te reppen over het institutionele debat". "Bourgeois blijft zich - ondanks aanzwellende kritiek in eigen N-VA-rangen - plooien naar de federaal afgesproken communautaire standstill en bevestigt de Vlaamse regering zo opnieuw in een ondergeschikte rol".

"Bourgeois zweeg in alle talen over de vreselijke aanslagen die ons land in maart troffen. Hij hield een vaag pleidooi over 'gedeelde waarden', zonder evenwel de belangrijkste bedreiging voor deze waarden - het moslimextremisme - bij naam te noemen", gaat de Vlaams Belang-fractieleider verder. Volgens Janssens is de resultaatsverbintenis in het inburgeringsbeleid "een lege doos".

Belangrijker dan wat Bourgeois zei, is volgens Janssens wat hij verzweeg. "De vele verkapte belastingverhogingen die de Vlaamse regering op de Vlaming losliet, maakten het leven van de Vlaming duurder dan ooit. Op sociaal vlak gaat Vlaanderen er op vele terreinen zelfs op achteruit. De rusthuisprijzen blijven stijgen, de wachtlijsten voor sociale woningen bereiken recordhoogten en de scholen zitten financieel op hun tandvlees".

Het begrotingsevenwicht komt er volgens Vlaams Belang enkel omdat de Oosterweelverbinding buiten de begroting wordt gehouden.

bron: Belga