Vlaams begrotingstekort 150 miljoen kleiner dan gedacht

Vlaams begrotingstekort 150 miljoen kleiner dan gedacht

Het Vlaams begrotingstekort is dit jaar 150 miljoen euro kleiner dan gedacht. Dat blijkt uit het jongste rapport van het ambtelijk monitoringcomité. In oktober werd nog uitgegaan van een tekort dat 170 miljoen groter was dan voorzien. Volgens het rapport bedraagt het tekort 317,4 miljoen euro, waar bij de begrotingsaanpassing nog werd uitgegaan van 464,6 miljoen. Ook in november werd al een beperkte verbetering in het vooruitzicht gesteld, maar die valt nu dus nog positiever uit. Volgens Begrotingsminister Bart Tommelein is dat het gevolg van technische bijstellingen.

De Open Vld'er blijft voorzichtig en wijst erop dat het definitieve resultaat pas in februari bekend zal zijn. "In de Vlaamse begroting zitten veel technische factoren vervat die het resultaat zowel in positieve als in negatieve zin kunnen beïnvloeden", aldus Tommelein.

bron: Belga