Virtual reality helpt je bij depressie

Virtual reality helpt je bij depressie

Het onderzoek ging als volgt: eerst neemt de patiënt tijdens de VR-ervaring de rol over van een volwassene. Zijn taak bestaat erin een kind te troosten. Daarna begint het hele spel opnieuw maar nu is de patiënt het kind dat moet getroost worden. Ze zien dus eigenlijk zichzelf troosten. De patiënten horen wat ze hebben gezegd tegen het kind en zien de gebaren die ze hierbij maakten. Dit werd drie keer herhaald, telkens met een week er tussen.

De onderzoekers verklaarden dat mensen die kampen met een depressie zeer zelfkritsch kunnen zijn. Doordat ze een kind moeten troosten in de VR-ervaring en achteraf hun eigen handelingen kunnen zien, leven ze op de een of andere manier mee met zichzelf. Negen van de vijftien patiënten verklaarden achteraf dat de VR-ervaring hun reactie op situaties heeft doen veranderen.