Vijf procent van Vlamingen gebruikte nog nooit internet

Vijf procent van Vlamingen gebruikte nog nooit internet

Het aandeel van mensen die nog nooit internet gebruikten, stijgt met de leeftijd. Zo had bij de jongeren van 16 tot 24 jaar in 2020 iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1% nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 13%.

Opleidingsniveau en inkomen

Ook het opleidingsniveau en inkomen spelen een rol. Bij de laaggeschoolden gebruikte 14% nog nooit internet, bij de hooggeschoolden geeft iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben. Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.200 euro) had 9% nog nooit internet gebruikt. Bij de tweedelaagste inkomensgroep (1.200 tot 1.900 euro) is dat aandeel met 15% nog groter. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat slechts 1%.

Vlaanderen beter dan gemiddeld

Terwijl in Vlaanderen 5% nog nooit internet gebruikt heeft, ligt dat aandeel in het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met respectievelijk 7 en 6% iets hoger. Vlaanderen doet het zo beter dan gemiddeld in Europa. Daar ligt het percentage van mensen dat nog nooit internet gebruikte op 9%. In Denemarken, Zweden en Luxemburg ligt het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte het laagst (1%).