Vijf gouden tips voor jobstudenten

Vijf gouden tips voor jobstudenten

1. Is een voorafgaand medisch onderzoek verplicht?

Een medisch onderzoek is sowieso verplicht:

 • Bij je eerste studentenjob als je jonger dan 18 jaar bent
 • Als je nachtarbeid verricht
 • Als op je werkpostfiche staat vermeld dat medisch onderzoek vereist is

 

2. Hoe weet ik of mijn job risico's inhoudt?

Werk je als jobstudent-uitzendkracht en zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan je job, dan krijg je een werkpostfiche. Neem die aandachtig door. Op die fiche staan onder andere:

 • De activiteiten die je moet verrichten
 • De werkkledij die je eventueel moet dragen
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet gebruiken

 

3. Wat gebeurt er bij een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval meld je onmiddellijk aan je verantwoordelijke in het bedrijf waar je je studentenjob doet. Bij een arbeidswegongeval (woon-werkongeval) verwittig je zo snel mogelijk je uitzendconsulent,

die je verder zal helpen.

 

4. Mag ik als jobstudent gelijk welk werk uitvoeren?

Neen. Er is een niet-limitatieve lijst van verboden werkzaamheden. Sommige daarvan mag je onder bepaalde voorwaarden wel doen als je minstens 18 jaar bent en/of de studentenjob in de lijn ligt van je studies. Opgepast, je mag nooit met een heftruck rijden, zelfs al leer je dit in je opleiding. Werken in een slachterij, snoeien van hoogstammige bomen, werken met gevaarlijke machines zoals cirkelzagen, werken in silo's zijn enkele voorbeelden van verboden werkzaamheden. Een gouden tip is enkel werk aanvaarden waarvoor je voldoende opleiding of ervaring hebt. Op die manier kan je de risico's beheersen.

 

5. Welke taken zijn verboden voor jobstudenten in de bouwsector?

Vermits in de bouwsector de risico's op arbeidsongevallen hoog zijn, worden jobstudenten extra beschermd. Heel wat werkzaamheden zijn bij wet verboden voor wie nog geen specifieke opleiding of ervaring heeft. Wat mag je als jobstudent bijvoorbeeld niet?

 • Slopen
 • Stellingen bouwen (op een stelling werken mag wel)
 • Besturen van een graafwerkmachine of hijstoestel
 • Bepaalde houtbewerkingsmachines bedienen (er zijn uitzonderingen)
 • Werken met gevaarlijke stoffen, zoals loodhoudende verf

 

Bron: www.p-i.be